Про жар-птицю та вовкаКатегории Народнi Казки ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Було у царя три сини: два розумних, а третiй — дурень. Вирiшили Iони поïхати з батькiвщини — свiту подивитися. Сказав ïм батько сiдлати собi коней. Старшi брати вибрали найкращих коней, а молодший — найгiршого. ïдуть та й ïдуть, аж бачать — три стовпи стоять, i вiд них дороги — прямо, налiво й направо. На однiм стовпi написано: хто поïде тiєю дорогою, той сам буде ситий, а кiнь його голодний. На другому — що сам буде голодний, а кiнь його ситий; на третьому — що коня його вовк з'ïсть. Молодший брат обрав ту дорогу, на якiй мав коня втратити. Аж ось i сам вовк. Взяв та й з'ïв коня. А дурневi сказав: Сiдай менi на спину — вiдвезу, куди тобi треба. Царевич наказав, щоб вовк вiз його куди сам знає. I вiдвiз вовк дурня в лiс, де була клiтка iз жар-птицею. Захотiлося хлопцевi вкрасти жар-птицю, вовк йому й розказав як. Тiльки попередив, щоб не брався за мотузочку. Дурень забув i зачепив ïï — прибiгли сторожi й наказали привести ïм за жар-птицю напiвзолотого-напiвсрiбного коня. Поïхали добувати коня. Вовк попередив, що не можна братися за уздечку, а дурень знову забув. Прибiгла сторожа й сказала, що за коня треба привезти панну, яка живе в дубовому гаю. Поïхали з вовком добувати панну. Вовк порадив дурневi попросити служницю принести води, а самому брати панну й нести до нього. Юнак так i зробив. Тодi вовк обернувся на панну i його вiддали за коня, напiвзолотого-напiвсрiбного; потiм вiн перетворився на коня, його вiддали за жар-птицю. Вовк перетворювався кожного разу наново й тiкав. Так вони царським сином здобули i панну, i коня, i жар-птицю. Вовк сказав царевичу ïхати до тiєï дороги, де з братами розпрощався, тiльки не ати, бо пiдступнi брати вб'ють його. А старшi брати дiйсно неподалiк проïжджали. Побачили, що ïхнiй молодший брат спить, убили його, а собi забрали здобич i поïхали додому. Вовк прибiг — а царський син убитий. Наказав вовк сороцi при-ести води цiлющоï i життєдайноï й оживив царевича. Поïхали вони дому. А там як кинуться до юнака i кiнь, i жар-птиця, i панна! Розказав молодший син батьковi, як все було. I пiшов iз панною пiд вiнець. Братiв простив, а вовковi зажарив цiлого барана. Коментар У казцi дiють троє братiв, наймолодшого з них традицiйно називають дурнем. Але вiн виявляється кмiтливiшим i щасливiшим за iнших, прощає братам те зло, яке вони йому заподiяли. Добро торжествує.

Метки Про жар-птицю та вовка, НАРОДНI КАЗКИ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Про жар-птицю та вовка