Про правду I кривдуКатегории Народнi Казки ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Жили колись два брати — багатий i бiдний. От бiдний помер, а син його якось запитав у дядька, як краще жити — правдою чи неправдою. Дядько сказав, що, звичайно ж, неправдою, бо на свiтi залишилася сама тiльки кривда. Засперечалися племiнник iз дядьком i вирiшили пiти в людей попитати. Пiшли вони дорогою. Хто не зустрiчався — чи заробiтчанин, чи пан, чи пiп — усi казали, що неправдою жити краще. Довелося небожевi (племiнниковi) вiддати багатому дядьковi худобу, як домовлялися, й зостатися голому, босому та голодному. Вирiшив хлопець повiситися з горя. Пiшов до лiсу, а там вовк його налякав. Залiз небiж на дерево, сидить, а тут чорти позбiгалися — хваляться, хто яку капость людям зробив i як можна вiд тiєï напастi позбавитися. Наслухався всього того хлопець та й пiшов людей виручати. У мiстi загатив греблю деревами навхрест, як чорти казали, й отримав винагороду — сто карбованцiв i пару коней з коляскою та кучером, ïï iншому мiстi викопав кущ малини й забезпечив усiх водою, якоï вже давно там не було. Городяни надiлили його всiляким багатством. Далi парубок пiшов королiвську дочку лiкувати. Зробив усе, як у чортiв пiдслухав, — i королiвна одужала. На радощах вiддав Король дочку за того парубка. По смертi старого короля молодий i королевич став на його мiсцi. Якось у це королiвство приïхав купець — його дядько. Племiнник його одразу впiзнав, а дядько — нi. Як закiнчив купець торгу-пати, покликали його до королiвського палацу. Тодi й признався король, що вiн — той самий небiж, який безвiсти пропав. Сказав ще, що правдою все-таки краще жити, нiж кривдою, та й розповiв свою iсторiю. Дядьковi стало заздрiсно — захотiв вiн стати ще багатшим. Пiшов до лiсу на те саме мiсце, то чорти його там i вхопили. Коментар Казка твердить, що треба жити правдиво та справедливо, тодi доля за це винагородить. А жадiбнi та заздрiснi люди дуже часто замiсть багатства отримують покарання.

Метки Про правду i кривду, НАРОДНI КАЗКИ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Про правду I кривду